Rekisteriseloste - Row
Skip to content

Rekisteriseloste
Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

PT-Marine

Sammalmäentie 30

20960 Turku

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Pasi Tocklin, +358 400 726 316

Rekisterin nimi

PT-Marinen asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen ylläpito

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää asiakkaan yhteystiedot ja esitteen tilaamisen mahdollistavat tiedot, joita ovat etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä lupa tai kielto lähettää sähköistä suoramarkkinointia.

Rekisterin tietolähteet

Asiakkaan tilatessa esitettä row.fi -verkkosivustolla.

Tietojen luovuttaminen

PT-Marine ei luovuta rekisterin tietoja kolmansille osapuolille. Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietosisältö säilytetään tietokannassa, joka on on suojattu salasanoin ja Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat lukituissa konesaleissa ja järjestelmä on suojattu palomuurilla. Asiakasrekisteriin on pääsy vain sellaisilla PT-Marinen työntekijöillä, joiden työtehtävien suorittamiseen pääsy on tarpeellista. Asiakasrekisteri on suojattu henkilökohtaisin salasanoin.